เครื่องโอโซน/เครื่องวัดโอโซน

 Ozone Meter เครื่องวัดปริมาณโอโซนในอากาศ ATC-O3ZM 

25,000 ฿

น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด

เครื่องผลิตโอนโซนใช้ในบ้าน ATC-0021 แบบดิจิตอล

2,600 ฿

น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด

เครื่องผลิตโอนโซนใช้ในบ้าน ATC-0022 แบบมือหมุน

2,500 ฿

น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด

เครื่องผลิตโอนโซนใช้ในบ้าน ATC-0023 แบบมือหมุน

2,500 ฿

น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด

เครื่องผลิตโอนโซนใช้ในบ้าน ATC-0024 แบบดิจิตอล

2,600 ฿
2,800 ฿