บันไดไฟเบอร์กลาสยี่ห้อแมมมอธ รับน้ำหนักได้ 150 กก.

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดเบอร์กลาสทรงเอ10ฟุต LD-MFG210

9,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดเบอร์กลาสทรงเอ12ฟุต LD-MFG212

11,400 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดเบอร์กลาสทรงเอ14ฟุต LD-MFG214

13,300 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดเบอร์กลาสทรงเอ16ฟุต LD-MFG216

15,300 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ4ฟุต Mammoth LD-MFG204

3,900 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ5ฟุต Mammoth LD-MFG205

4,800 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ6ฟุต Mammoth LD-MFG206

5,700 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ7ฟุต Mammoth LD-MFG207

6,650 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ8ฟุต Mammoth LD-MFG208

7,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ9ฟุต Mammoth LD-MFG209

8,490 ฿