เครื่องผลิตโอนโซนใช้ในบ้าน ATC-0024 แบบดิจิตอล

2,600 ฿

ATC-0024
Digital Display
ใช้ได้ทั้งอากาศและน้ำ ตั้งเวลาระบบดิจิตอล 5-30 นาที