เครื่องผลิตโอนโซนใช้ในบ้าน ATC-0021 แบบดิจิตอล

2,600 ฿

AIR-0021
Digital Display
ใช้ได้ทั้งอากาศและน้ำ ตั้งเวลาระบบดิจิตอล 5-30 นาที