เครื่องผลิตโอโซน ใช้สำหรับน้ำและอากาศ รุ่น ATC-0919

2,800 ฿

เครื่องผลิตโอโซน ใช้สำหรับน้ำและอากาศ รุ่น ATC-0919
คุณสมลักษณะ
-ใช้สำหรับอบฟอกอากาศ ดับกลิ่น หรือฆ่าเชื้อ
-ฟอกตู้แอร์ ฆ่าเชื้อในตู้แอร์รถยนต์
-ช่วยสลายกลิ่นอับในรถยนต์
-สลายกลิ่นบุหรี่
-สลายกลิ่นพรมที่อับชื้น
-ฟอกอากาศทั้งในรถ ในบ้าน  นอกจากนี้ยังสามารถ