บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดยืดหดได้พับอเนกประสงค์ 9+9 ขั้น สูง 2.6 เมตร LD-BCA009

5,700 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดยืดหดได้กางเป็นทรงเอ 9+9 ขั้น สูง 3.2 เมตร LD-BCA011

7,000 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดยืดหดได้กางเป็นทรงเอ 10+10 ขั้น สูง 3.8 เมตร LD-BCA013

8,300 ฿