บันไดทรงเอขึ้นลงทางยี่ซันกิ และบันไดทรงเอขึ้นลง2ทางยี่ห้อBARCO

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอเหล็กเคลือบสีขึ้นลง2ทางพาดได้4ฟุต

1,890 ฿
2,250 ฿
2,678 ฿
3,068 ฿
3,450 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ2ทางแฟนซี (LD-CLS02)

900 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ2ทางแฟนซี3ฟุต (LD-CLS3)

1,298 ฿