บันไดอลูมิเนียมแบบพาดตอนเดียว

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน10ฟุต LD-BC2210

4,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน12ฟุต LD-BC2212

5,400 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน14ฟุต LD-BC2214

6,300 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน16ฟุต LD-BC2216

7,200 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน18ฟุต LD-BC2218

8,100 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน20ฟุต LD-BC2220

8,400 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน8ฟุต LD-BC2208

3,660 ฿