บันไดอลูมิเนียม จัดเป็นกลุ่มงานที่ต้องใช้งานบนที่สูงและการใช้งานด้วยความระมัดระวัง ทั้งการใชงานภายในบ้าน และบันไดที่ใช้งานในกลุ่มช่าง กลุ่มอุตสาหกรรม การเลือกซื้อบันไดจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและควรรู้ขนาดความสูงที่ต้องการใช้

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม3ฟุต LD-MP13

3,900 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม4ฟุต LD-MP14

4,400 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม5ฟุต LD-MP15

4,990 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม6ฟุต LD-MP16

5,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม7ฟุต LD-MP17

6,200 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม8ฟุต LD-MP18

6,700 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม9ฟุต LD-MP19

7,400 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มไฟเบอร์กลาส3ฟุต LD-MFG13

4,200 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มไฟเบอร์กลาส4ฟุต LD-MFG14

4,800 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มไฟเบอร์กลาส5ฟุต LD-MFG15

5,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มไฟเบอร์กลาส6ฟุต LD-MFG16

6,000 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มไฟเบอร์กลาส7ฟุต LD-MFG17

7,000 ฿