บันไดอลูมิเนียม จัดเป็นกลุ่มงานที่ต้องใช้งานบนที่สูงและการใช้งานด้วยความระมัดระวัง ทั้งการใชงานภายในบ้าน และบันไดที่ใช้งานในกลุ่มช่าง กลุ่มอุตสาหกรรม การเลือกซื้อบันไดจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและควรรู้ขนาดความสูงที่ต้องการใช้

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันได2ขั้น LD-CP02

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอมีมือจับ 3ฟุต LD-203SB

1,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอมีมือจับ 4ฟุต LD-204SB

1,900 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอมีมือจับ 5ฟุต LD-205SB

2,160 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอมีมือจับ 6ฟุต LD-206SB

2,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้นลง2ทาง10ฟุต XG-106A10

5,200 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้นลง2ทาง11ฟุต XG-106A11

5,700 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้นลง2ทาง12ฟุต XG-106A12

6,300 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้นลง2ทาง14ฟุต XG-106A14

7,200 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้นลง2ทาง16ฟุต XG-106A16

8,300 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้นลง2ทาง18ฟุต XG-106A18

9,300 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้นลง2ทาง20ฟุต XG-106A20

12,000 ฿