บันไดอลูมิเนียม จัดเป็นกลุ่มงานที่ต้องใช้งานบนที่สูงและการใช้งานด้วยความระมัดระวัง ทั้งการใชงานภายในบ้าน และบันไดที่ใช้งานในกลุ่มช่าง กลุ่มอุตสาหกรรม การเลือกซื้อบันไดจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและควรรู้ขนาดความสูงที่ต้องการใช้

2,520 ฿
3,150 ฿
3,780 ฿
4,410 ฿