บันไดอลูมิเนียม จัดเป็นกลุ่มงานที่ต้องใช้งานบนที่สูงและการใช้งานด้วยความระมัดระวัง ทั้งการใชงานภายในบ้าน และบันไดที่ใช้งานในกลุ่มช่าง กลุ่มอุตสาหกรรม การเลือกซื้อบันไดจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและควรรู้ขนาดความสูงที่ต้องการใช้

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันได2ขั้น LD-CP02

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอมีมือจับ 3ฟุต LD-203SB

1,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอมีมือจับ 4ฟุต LD-204SB

1,900 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอมีมือจับ 5ฟุต LD-205SB

2,160 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอมีมือจับ 6ฟุต LD-206SB

2,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม3ฟุต LD-MP13

3,900 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม4ฟุต LD-MP14

4,400 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม5ฟุต LD-MP15

4,990 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม6ฟุต LD-MP16

5,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม7ฟุต LD-MP17

6,200 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม8ฟุต LD-MP18

6,700 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดแพลตฟอร์มอลูมิเนียม9ฟุต LD-MP19

7,400 ฿