2,520 ฿
3,150 ฿
3,780 ฿
4,410 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมขึ้นลง2 ทาง 10ขั้น LD-BC210

5,250 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมขึ้นลง2 ทาง 11ขั้น LD-BC211

5,775 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดอลูมิเนียมขึ้นลง2 ทาง 11ขั้น LD-BC213

6,825 ฿