บันไดไฟเบอร์กลาสพาด2ตอนเลื่อน12ฟุต LD-FBL12

6,900 ฿