บันไดช่างทรงเอขึ้นลง2ทางหัวล็อคปรับพาดได้4ฟุต LD-BC04D

2,520 ฿

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลง2ทาง4ฟุตหัวล็อคปรับพาดได้
จำนวนขั้น  4+4
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด