บันไดช่างทรงเอขึ้นลง2ทางหัวล็อคปรับพาดได้7ฟุต LD-BC07D

4,410 ฿

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลง2ทาง7ฟุตหัวล็อคปรับพาดได้
จำนวนขั้น  7+7
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ อลูมิเนียม
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด