บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว2.34เมตร M1

บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว2.34เมตร M1