บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว3.46เมตร M2

บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว3.46เมตร M2