บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว4.58เมตร M3

บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว4.58เมตร M3