บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว5.70เมตร M4

บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว5.70เมตร M4