บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว6.08เมตร M5

บันไดพับเอนกประสงค์ 4่ ท่อน พาดยาว6.8เมตร M5