บันไดอลูมิเนียมขึ้นลง2 ทาง 11ขั้น LD-BC211

5,000 ฿

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลง2ทาง11ฟุต
จำนวนขั้น  11+11
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียม
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด