บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน12ฟุต LD-BC2212

4,795 ฿

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอนเลื่อน12ฟุต
จำนวนขั้น  11 ขั้น

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด
*ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม