บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน16ฟุต LD-BC2216

6,390 ฿

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอนเลื่อน16ฟุต
จำนวนขั้น  15 ขั้น

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด
*ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม