บันไดอลูมิเนียมพาด3ตอนLD-BC3308

6,300 ฿

บันไดพาด3ตอนเลื่อน8ฟุต LD-BC3308
จำนวนขั้น  7+7+7

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด