บันไดอลูมิเนียมพาด3ตอนLD-BC3320

15,680 ฿

บันไดพาด3ตอนเลื่อน18ฟุต LD-BC3320
จำนวนขั้น  19+19+19

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด