บันไดอลูมิเนียมมีราวจับ3ขั้น ATC-HT03

1,300 ฿

บันไดอลูมิเนียมมีราวจับ3ขั้น ATC-HT03
จำนวนขั้น  3
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.2 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด