จำหน่ายบันไดพาดสไลด์ไฟเบอร์กลาส บันไดทรงเอไฟเบอร์กลาส บันไดพับเข็นติดล้อไฟเบอร์กลาส รับน้ำหนักได้ 150 กก ต้านกระแสไฟฟ้าได้ 35 Kv

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอไฟเบอร์กลาสขึ้นลง1ทาง10ขั้น LD-FBC10

7,209 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอไฟเบอร์กลาสขึ้นลง1ทาง12ขั้น LD-FBC12

8,811 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอไฟเบอร์กลาสขึ้นลง1ทาง5ขั้น LD-FBC05

3,698 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอไฟเบอร์กลาสขึ้นลง1ทาง6ขั้น LD-FBC06

4,375 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอไฟเบอร์กลาสขึ้นลง1ทาง7ขั้น LD-FBC07

5,073 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอไฟเบอร์กลาสขึ้นลง1ทาง8ขั้น LD-FBC08

5,792 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดทรงเอไฟเบอร์กลาสขึ้นลง1ทาง9ขั้น LD-FBC09

6,409 ฿