บันไดพับเก็บได้2ล้อ

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ10ฟุตมีราวจับและกันตกLD-FGM2210

20,000 ฿

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม2ล้อพับได้

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ3ฟุตมีราวจับและกันตกLD-FGM223

9,000 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ4ฟุตมีราวจับและกันตกLD-FGM224

10,000 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ11ฟุตมีราวจับและกันตกLD-FGM211

21,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ12ฟุตมีราวจับและกันตกLD-FGM212

23,000 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ5ฟุตมีราวจับและกันตกLD-FGM225

12,000 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ6ฟุตมีราวจับและกันตกLD-FGM226

14,000 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ7ฟุตมีราวจับและกันตกLD-FGM227

15,000 ฿