บันไดพับเก็บได้2ล้อ

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม2ล้อพับได้

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ3ฟุตมีราวจับและกันตกXG-152FD3

10,000 ฿

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม2ล้อพับได้

บันไดไฟเบอร์กลาสติดล้อ12ฟุตมีราวจับและกันตกXG-152FD12

22,000 ฿