เคลนเคื่อนที่พับได้

รถเข็นอุปกรณ์เคลื่อนย้าย

เครนเคลื่อนที่แบบพับได้ 1000 กก. SC-1020

12,600 ฿

รถเข็นอุปกรณ์เคลื่อนย้าย

เครนเคลื่อนที่แบบพับได้ 2000 กก. SC-1024

17,500 ฿