ล้อพลาสติก PP SERIES 08 ล้ออุตสาหกรรม ล้องานเบา ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง

Wheel PP SERIES 08 ล้อพลาสติก PP SERIES 08 ล้ออุตสาหกรรม ล้องานเบา ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง การประกอบปราณีตทุกขั้นตอน มั่นใจได้ในคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน เข็นลื่น คล่องตัว ทนสารเคมี แข็งแรง รับนํ้าหนักปานกลาง แป้นเหล็กชุบซิงค์ขาว และยังมีล้ออุตสาหกรรม ล้องานปานกลาง-หนัก ล้อพลาสติก PPล้อพลาสติก PP SERIES 07 ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง การประกอบปราณีตทุกขั้นตอน มั่นใจได้ในคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน เข็นลื่น คล่องตัว ทนสารเคมี แข็งแรง รับนํ้าหนักได้มาก แป้นเหล็กเชื่อมชุบซิงค์ขาว

ลดราคา!
ลดราคา!
100 ฿
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
100 ฿
ลดราคา!