บันไดทรงเอไฟเบอร์กลาสซันกิขึ้นลงได้1ทาง และมีถาดวางเครื่องมือ บันไดไฟเบอร์กลาสซันกิรับน้ำหนักได้ 150 กก.

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ LD-FBE04

1,192 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ LD-FBE05

1,469 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ LD-FBE06

1,846 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ LD-FBE07

2,085 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ LD-FBE08

2,423 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ4ฟุตLD-FBA04

1,455 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ5ฟุตLD-FBA05

1,815 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ6ฟุตLD-FBA06

2,393 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ7ฟุตLD-FBA07

2,760 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ8ฟุตLD-FBA08

3,150 ฿