บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม4ล้อพับได้,บันไดไฟเบอร์กลาส4ล้อเลื่อน,บันไดไฟเบอร์กลาส4ล้อพับได้,บันไดไฟเบอร์กลาสพับได้

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม10ฟุต LD-152FT10

15,800 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม11ฟุต LD-152FT11

17,200 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม12ฟุต LD-152FT12

18,900 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม4ล้อ 4ฟุต LD-152FT4

9,500 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม4ล้อ5ฟุต LD-152FT5

10,100 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม4ล้อพับได้3ฟุต LD-152FT3

8,840 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม6ฟุต LD-152FT6

11,300 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม7ฟุต LD-152FT7

12,400 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม8ฟุต LD-152FT8

13,400 ฿

บันไดช่าง และอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

บันไดไฟเบอร์กลาสแพลตฟอร์ม9ฟุต LD-152FT9

14,700 ฿