ตู้เก็บกล่องอะไหล่รุ่นCB,ตู้ใส่อะไหล่มีเลือกให้หลายขนาด เช่น ตู้เก็บกล่องอะไหล่25ช่อง,ตู้เก็บกล่องอะไหล่50ช่อง,ตู้เก็บกล่องอะไหล่70ช่อง,ตู้เก็บกล่องอะไหล่100ช่อง
ตู้เก็บกล่องอะไหล่รุ่น CBL,ตู้ใส่อะไหล่มีให้เลือกหลายขนาด เช่น ตู้เก็บอะไหล่15ช่อง,ตู้เก็บอะไหล่25ช่อง,ตู้เก็บอะไหล่50ช่อง,ตู้เก็บอะไหล่75ช่อง

7,600 ฿
14,500 ฿
7,600 ฿
14,500 ฿
ลดราคา!

ตู้เก็บกล่องอะไหล่แบ่งช่อง

CB0510N ตู้เก็บกล่องอะไหล่50ช่อง แบบแบ่งช่องได้

10,900 ฿
ลดราคา!

ตู้เก็บกล่องอะไหล่แบ่งช่อง

CB0510N ตู้เก็บกล่องอะไหล่50ช่อง แบบแบ่งช่องได้

11,500 ฿
ลดราคา!

ตู้เก็บกล่องอะไหล่แบ่งช่อง

CB0710N

14,800 ฿
ลดราคา!

ตู้เก็บกล่องอะไหล่แบ่งช่อง

CB0710N

15,600 ฿
ลดราคา!

ตู้เก็บกล่องอะไหล่แบ่งช่อง

CBL0305N

6,400 ฿
ลดราคา!

ตู้เก็บกล่องอะไหล่แบ่งช่อง

CBL0305N ตู้เก็บกล่องอะไหล่กล่องใส15 ช่อง

6,700 ฿