4,800 ฿
13,700 ฿

ปากกาจับชินงาน

ปากกาจับชิ้นงาน 6″ BV/F/150

7,950 ฿

ปากกาจับชินงาน

ปากกาจับชิ้นงาน 3″ BV/F/75

2,836 ฿