ชั้นแขวนแก้วไวน์ POD202203

บาร์แขวนแก้วไวน์สั่งทำตามแบบ ลุกค้าสามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ
ระยะเวลาการผลิต 10-15 วัน
เราเป็นโรงงงานผลิต บาร์แขวนแก้วไวน์ ชั้นวาง สั่งทำตามแบบ