บันไดติดล้อ บันไดสโตร์หยิบของ 10ขั้น LD-ST10

25,500 ฿

บันไดติดล้อ บันไดสโตร์หยิบของ 9ขั้น LD-ST9
บันไดเข็นติดล้อ บันไดเติมสินค้า บันไดโกดัง บันไดหยิบของในคลังสินค้า

ผลิต ไทย
ระยะเวลาในการผลิต 5-10 วันทำการ
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย  บริษัท เอ  ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด