บันไดอลูมิเนียมขึ้นลง2 ทาง 17ขั้น LD-BC217

8,300 ฿

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลง2ทาง17ฟุต
จำนวนขั้น  17+17
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียม
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด