บันไดอลูมิเนียมขึ้นลง2 ทาง 7ขั้น LD-BC207

3,920 ฿

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลง2ทาง7ฟุต
จำนวนขั้น  7+7
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด