บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้นลง2ทาง20ฟุต XG-106A20

12,000 ฿

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้นลง2ทาง9ฟุต
Heavy duty aluminum topper
High strength riveted connection step
Comfortable wider step
Extra thick all-rustproof aluminum construction
PP slip-resistant foot pad