บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอน10ฟุต LD-BC2210

4,500 ฿

บันไดอลูมิเนียมพาดสองตอนเลื่อน10ฟุต
จำนวนขั้น  9 ขั้น

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด
*ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม