บันไดอลูมิเนียมพาด3ตอนLD-BC3310

7,500 ฿

บันไดพาด3ตอนเลื่อน10ฟุต LD-BC3310
จำนวนขั้น  10+10+10

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด