บันไดอลูมิเนียมพาด3ตอนLD-BC3312

8,956 ฿

บันไดพาด3ตอนเลื่อน12ฟุต LD-BC3312
จำนวนขั้น  11+11+11

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด