บันไดอลูมิเนียมพาด3ตอนLD-BC3314

10,560 ฿

บันไดพาด3ตอนเลื่อน12ฟุต LD-BC3314
จำนวนขั้น  13+13+13

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด