บันไดอลูมิเนียมพาด3ตอนLD-BC3316

11,590 ฿

บันไดพาด3ตอนเลื่อน16ฟุต LD-BC3316
จำนวนขั้น  15+15+15

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด