บันไดอลูมิเนียมพาด3ตอนLD-BC3318

13,500 ฿

บันไดพาด3ตอนเลื่อน18ฟุต LD-BC3318
จำนวนขั้น  17+17+17

ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด