บันไดอลูมิเนียมมีราวจับและถาดวางเครื่องมือLD-HT14

2,250 ฿