บันไดอลูมิเนียมมีราวจับและถาดวางเครื่องมือLD-HT15

2,250 ฿