บันไดอลูมิเนียม12ขั้น LD-BC12

3,150 ฿

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลง1ทาง12ฟุต
จำนวนขั้น  12
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียม

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด