บันไดอลูมิเนียม7ขั้น LD-BC07

1,838 ฿

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลง1ทาง7ฟุต
จำนวนขั้น  7
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%