บันไดอลูมิเนียม8ขั้น LD-BC08

2,195 ฿

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลง1ทาง8ฟุต
จำนวนขั้น  8
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียม
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด