บันไดอลูมิเนียม9ขั้น LD-BC09

2,552 ฿

 

บันไดอลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลง1ทาง9ฟุต
จำนวนขั้น  9
 ขั้น (นับรวมพื้นยืนบนสุด)
ยี่ห้อ  
BARCO
ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.8 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด