บันไดไฟเบอร์กลาสพับอเนกประสงค์12ขั้น LD-FML12

5,400 ฿

บันไดไฟเบอร์กลาสพับอเนกประสงค์12ขั้น LD-FML12
จำนวนขั้น  16
ขั้น 
ยี่ห้อ  SANKI

ผลิต 
 ประเทศไทย
วัสดุ  อลูมิเนียมหนา 1.5 มม.
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ ทูลส์ ซี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกัด